top of page
  • Foto van schrijverLeendert P. Bakker

Epiloog in 3D (II: Analyse This)

Bijgewerkt op: 6 jun. 2020


Belinda voetbalt op pleintjes (zie Belinda´s leren bal). Ze is de enige met een bal. Daar maakt ze optimaal ‘gebruik’ van: de spelregels kunnen zelfs tijdens het spel veranderen. Twintig jaar later komen we haar elders ook tegen, nu als voorzitter van de Bergwandelgroep Lekker Lopen. En je raadt nooit wie daar ook als vrijwilligers actief zijn: Ton, Jeroen, Buurvrouw Ans en Buurman Kees!

De figurantenvergadering Er is een voorbereidingsvergadering voor een brainstormweekend. Daar worden een aantal zaken afgesproken die in een e-mail van de dag daarop al deels onderuit worden gehaald. Op 13 maart 2011 ontvangt Belinda een e-mail van Ans en Kees: ‘met jouw e-mail van woensdag kregen we het gevoel de vergadering van dinsdag 8 maart 2011 als figuranten te hebben bijgewoond, dat we daar voor de kat z’n kut gezeten hebben’. Belinda gaat niet in op de niet nagekomen afspraken, maar probeert de schrijvers te overtuigen van hogere achterliggende doelen.

Notitie Toekomst Lekker Lopen Twee vrijwilligers schrijven op 13 april 2011 vanwege afwezigheid in de komende vergadering als inbreng de ‘Notitie Toekomst Lekker Lopen’. De notitie beoogt een structuur en denkrichting aan te geven, waarvan bij het opzetten van de bergwandelcursus al gebruik kan worden gemaakt. In de notulen wordt geen melding van het stuk gemaakt. Het stuk blijkt niet onder de andere vrijwilligers verspreid te zijn. ‘Maar ik heb er wel degelijk melding van gemaakt en tijdens de vergadering steeds bekeken of er bruikbare zaken in stonden’.

Terugdraaien besluiten Op zondag 19 juni 2011 is in Arimont bepaald wat tot de kostprijs, als basis voor de prijsstelling van de cursus, behoort. Belinda is deze dag niet bij de bespreking aanwezig geweest. Ook de penningmeester – haar partner Adnileb – niet. Op 12 juli 2011 besluit de vergadering dat de inmiddels gemaakte integrale kostprijsberekening als basis voor de prijsbepaling wordt gehanteerd. Belinda start op 9 oktober 2011 haar poging om dit allemaal terug te gaan draaien. En dat gaat haar lukken.

Hoe doet ze dit? Razend interessant is nu de vraag hoe het in het godsnaam mogelijk is dat ze het voor elkaar krijgt om op gemaakte afspraken terug te komen, of deze niet na te komen. Hoe ze het voor elkaar krijgt om inbreng die haar niet welgevallig is weg te werken. Bij de poging tot beantwoording beperken we ons in dit stuk grotendeels tot ‘ terugdraaien besluiten´ en tot uitsluitend een technische analyse.

Organisatorisch Bij Lekker Lopen is de functie van voorzitter en cursuscoördinator gecombineerd. Feitelijk is daar de functie van secretaris ook nog in meegenomen. De filter van de ‘niet in één persoon verbonden’ secretaris ontbreekt.

Negeren Belinda gaat nergens in op de feitelijk geuite kritiek: het niet nakomen van afspraken, of terugkomen op afspraken. Wel brengt ze inhoudelijke argumenten in om uit te leggen hoe ze daartoe gekomen is. Maar zonder deze (het niet nakomen van- of het terug komen op deze afspraken) te benoemen of er naar te verwijzen.

Focus verleggen Daarmee verlegt ze de focus! Het gaat dan in één keer om de inhoud (die dus feitelijk al besproken is en waar al besluiten op gebaseerd zijn). En niet meer om de feitelijke kritiek. Dit is hier de meest effectief gebleken techniek. Hoewel Jeroen heel scherp en kritisch is in zijn e-mail van 12 oktober 2011 aan Belinda en Kees, gaat hij toch deels in op de door Belinda opgestarte inhoudelijke discussie. Ad begrijpt er werkelijk helemaal niets van en heeft het alleen maar over inhoud in zijn e-mail van 13 oktober 2011. Belinda bedankt ze in haar reactie van dezelfde dag dan ook hartelijk (‘als eerste wil ik Ad en Jeroen even bedanken voor hun fijne reacties..etc). Vervolgens is er een soort excuus aan Ans en Kees, maar niet al te gemeend en vooral een brug naar: ‘maar goed laten we ons vooral richten op de inhoud’. En daarmee krijgt de lezer weer een lange alinea over de inhoudelijkheid van de kostprijsbepaling gepresenteerd, waarin ze het niet nalaat nog even te benadrukken voor wat betreft een inhoudelijk aspect : ‘ ik ben het dus in die zin eens met Ad en Jeroen’. Focus succesvol verlegd, twee voorzetten van de buitenspelers, twee keer raak ingekopt. En bedankt!

Beroepen op niet gemaakte afspraken Waar in de kritiek van Buurman Kees verwezen wordt naar genotuleerde afspraken, komt Belinda nu met een beroep op niet gemaakte afspraken (‘we hadden namelijk ook afgesproken’ etc. in de e-mail van 11-10-2011 aan Ans). In geen van de notulen is deze afspraak terug te vinden.

Beroepen op niet genotuleerde zaken Bij de inhoudelijke (zie focus verleggen!) beargumentering in de e-mail aan Kees van dinsdag 11 oktober schrijft Belinda o.a. ‘het is jammer dat dat niet in de notulen is terecht gekomen’etc. waarbij Belinda feitelijk aangeeft haar standpunt – zoals uitgesproken tijdens de vergadering van 12 juli -verwoord had willen zien. Deze is eigenlijk wel schattig: alhoewel ingezet als kritiek op Kees (de notulen zijn van zijn hand) en versterking van het ‘focus verleggen’ schrijft Belinda hier feitelijk dat dit onderwerp inderdaad al in de vergadering van 12 juli 2011 besproken is. De hamerklap blijkt wél uit de notulen.

Technische perfectie Panna! Wervelend over de pleintjes met een fabuleuze techniek. Geen regels, de tegenstanders door de benen spelen. Vraag is of de anderen op het pleintje weten dat ze Panna spelen. En dat het allang geen voetbal meer is.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page